ČRNOMELJ - ZIK Črnomelj je danes v sklopu praznovanja 60-letnice organiziranega izobraževanja odraslih v Sloveniji, pripravil strokovno srečanje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z župani in direktorji ljudskih univerz z vseh koncev Slovenije.