MIRNA PEČ - Mirnopeški svetniki so se na včerajšnji prvi redni seji po poletju med drugim soglasno odločili za ustanovitev režijskega obrata, ki bo deloval v sklopu občinske uprave. Dopolnili so odlok, ki se nanaša na komunalne odpadke. Spremembe bodo tudi pri obračunavanju komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo pri nestanovanjskih kmetijskih stavbah.