SEVNICA - Občina Sevnica je v prvem polletju v skladu z načrtom izvrševala vse redne naloge, pri naložbenem delu pa je čutiti posledice epidemije covida, zato proračun še ni bil 100-odstotno realiziran. Z novim šolskim letom so v Sevnici nekoliko spremenili tudi cene v vrtcih.