NOVO MESTO - V Mesti občini Novo mesto se razvijajo v smeri pametne občine, vizijo vsem dostopnega pametnega mesta pa uresničujejo s sistemom Sitium. Gre za nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki bodo uporabnikom zagotavljale lažjo, bolj prilagodljivo ter udobnejšo uporabo programov in storitev javnih ponudnikov.