KOSTANJEVICA NA KRKI - Javna predstavitev idejne zasnove protipoplavnih ukrepov je med občani Kostanjevice požela nemalo zanimanja. A nekateri, kot je bilo mogoče slišati, načrtovanih posegov ne podpirajo.