OTOČEC - Del redne dejavnosti Zveze kmetic Slovenije so tudi vsakoletna delovno – izobraževalna srečanja. Ob svetovnem dnevu kmetic, ki ga obeležujemo 15. oktobra, so se članice zveze tokrat zbrale na Otočcu.