METLIKA - Dopoldne so v Kmetijski zadrugi Metlika podpisali pogodbo o sponzorstvu s kraljico metliške črnine in predstavili vrhunske dosežke na letošnjih ocenjevanjih vin. Beseda je tekla tudi o letošnji trgatvi.