STRAŽA - Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog, ki so jo sofinancirali iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je za občino Straža izjemnega pomena. Danes uradno odprte nove učne poti glinokopi Zalog se veselijo tako šolarji, ki bodo tam dejavno preživljali naravoslovne dni, kot občani, željni uživanja v naravi.