SEVNICA - Župan Občine Sevnica je minuli teden podpisal pogodbo o izgradnji novih odsekov javne gospodarske infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V sklopu tega projekta bodo na omrežje lahko priključili tudi nove uporabnike.