LESKOVEC - Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin so aprila letos z direktorjem podjetja CERO-DBK ter izvajalcem podpisali pogodbo za izgradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov v Leskovcu. Tako imenovani MBO naj bi na odlagališču nad Brusnicami zgradili do avgusta prihodnje leto. Preverili smo, kako potekajo dela.