Večina grozdja je dozorela, večino so v zadnjih tednih tudi že potrgali in spravili v kleti. Na Vinomeru smo se pridružili tradicionalni trgatvi Kluba prijateljev metliške črnine, kjer ni manjkalo dobre volje, pesmi in pa seveda rujne kapljice.