Reka Krka je v Posavskem delu umirjena nižinska reka, ki ob počasnem toku na dno struge odlaga mulj ter ostale naplavine in tako ves čas polni svoje korito. V izogib morebitnim poplavam bi bilo potrebno korito redno čistiti.