STRAŽA - Z današnjim podpisom pogodbe bodo v gospodarski coni Zalog v občini Straža začeli gradnjo meteorne kanalizacije do Krke in vmesne retencije za potrebe odvajanja padavinske vode s tega območja. Z naložbo bodo zagotovili nadaljnji razvoj oziroma gradnjo na južnem delu, ki jo načrtujeta dva vlagatelja.