NOVO MESTO - V Krki si za nenehne izboljšave prizadevajo z množično inventivno dejavnostjo, v sklopu katere so njihovi sodelavci od leta 2003 do konca minulega leta podali 7867 koristnih predlogov in izboljšav. Z njimi so prihranili in izboljšali obstoječe delovne postopke, izdelke in storitve.