BOJANJA VAS - V začetku maja je Občina Metlika s Komunalnim podjetjem Brežice podpisala pogodbo za obnovo občinske ceste v Bojanji vasi. Dela, s katerimi so začeli konec junija, že potekajo, tako da se bodo prebivalci te obmejne vasi v metliški občini do svojih domov lahko kmalu pripeljali po obnovljeni cesti.