GUNTE, BRESTANICA - Po letu dni pritožb neizbranih izvajalcev del se je pred časom začela gradnja novega krožišča pri brestaniškem mostu, na državni cesti G1 5 na relaciji Celje–Drnovo, ki je pred časom terjala tudi smrtno žrtev.