NOVO MESTO - Svet Evrope je kulturni poti Železnodobna pot po Podonavju podelil certifikat Kulturna pot Sveta Evrope. Med ustanovitelji Združenja Železnodobna pot po Podonavju, ki je certifikat prejel, je tudi Dolenjski muzej Novo mesto, v katerem hranijo in proučujejo bogato arheološko dediščino železne dobe.