ČRNOMELJ - V črnomaljskem kulturnem domu so nedavno odprli stalno razstavo Domovina je kul(tura), ki opisuje in prikazuje dogajanje v Beli krajini in Črnomlju med letoma 1944 in 1945, ko je prostor postal prvo osvobojeno ozemlje v Sloveniji.