NOVO MESTO - V teh dneh bodo izvajalci del v Mestni občini Novo mesto začeli drugi sklop energetskih sanacij objektov, ki so v lasti občine. Dela na vseh objektih naj bi zaključili v štirih mesecih; skupna vrednost del je ocenjena na milijon 824 tisoč evrov.