ŠENTJERNEJ - Druga svetovna vojna je v številnih slovenskih krajih zahtevala precejšen davek. Okupatorja sta smrt in bolečino sejala tudi v Šentjerneju, kjer so se s komemoracijo spomnili padlih borcev, pobitih talcev in žrtev bombnih napadov med okupacijo pred 76. leti.