ČRNOMELJ - Osrednja belokranjska spominska slovesnost je potekala na Gričku nad Črnomljem - pri spomeniku, ki je posvečen 1250 padlim žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno v Beli krajini.