BREŽICE - V Zdravstvenem domu Brežice so konec lanskega in v letošnjem letu na novo uredili nekatere prostore znotraj obstoječe stavbe, pridobili so nov kombi za prevoz onkoloških in dializnih bolnikov, pripravljajo pa se tudi na gradnjo prizidka.