NOVO MESTO, LJUBLJANA - Evropska unija vidi osrednjo silo v boju proti podnebnim spremembam in prehodu na čisto energijo v lokalnih skupnostih, združenih v Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Novi ambasador Slovenije v tej konvenciji je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.