KRŠKO - Med področji, ki jih je epidemija covida-19 in z njo povezanimi ukrepi najbolj prizadela, je kultura. Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel Letni izvedbeni načrt kulture za leto 2021.