SEMIČ - V središču Semiča so slovesno odprli celovito prenovljeno in dograjeno muzejsko hišo in v njej Center narave Bele krajine z novo, sodobno postavljeno stalno razstavo, ki priča o pestrosti rastlinstva in živalstva ter o izredni občutljivosti belokranjskega območja.