NOVO MESTO - Največja krajevna skupnost po številu prebivalcev v Mestni občini Novo mesto je Krajevna skupnost Drska, v kateri živi med pet in šest tisoč prebivalcev. Nastala je iz zaselkov Drska, Irča vas, Brod in Srebrniče, danes pa daje območju pomemben pečat blokovsko naselje.