KRŠKO - Ob stadionu Matije Gubca v Krškem, na degradiranem območju ob Savi, urejajo postajališča za avtodome. Gre za del širšega projekta, ki je financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Doživi energijo Save. Z njim želijo med drugim ribe vključiti v turistično ponudbo, prilagojeno avtodomarjem.