KRŠKO - Nuklearna elektrarna Krška po zagotovilih poslovodstva izpolnjuje pogoje za dolgoročno obratovanje. Pri tem se postavlja vprašanje, kam v prihodnjih letih z odpadki. Kot vse kaže, se začetek gradnje odlagališča v Vrbini vedno bolj približuje.