KRŠKO - Krški občinski svet je na zadnji seji potrdil zaključni račun za minulo leto, ki ga je občina sklenila z dobrimi 40-imi milijonov evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo za slab milijon manj.