ŠMARJEŠKE TOPLICE - 45 gospodinjstev v občini Šmarješke Toplice po podatkih novomeške komunale za prečiščevanje odpadnih voda danes uporablja hišne čistilne naprave. Številka bo v prihodnje gotovo še višja, saj izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v nekaterih zaselkih ni predvidena. Bo pa vsako postavitev hišne čistilne naprave občina po novem podprla z nekoliko več sredstvi.