NOVO MESTO - Mnogi starši opažajo, da ima njihov otrok težave z branjem, pisanjem, računanjem ali drugimi šolskimi veščinami. Za reševanje domačih nalog porabi vse popoldneve, zato nima prostega časa. Na težave v šoli jih opozarjajo tudi učitelji. V takšnih primerih gre najverjetneje za učne težave, pri katerih je treba ukrepati. Starši so pogosto v stiski, ne vedoč, kako naprej, zato so dobrodošli nasveti strokovnjakov.