ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili nov elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v črnomaljski in semiški občini, iz katerega je razvidno, da bodo občani plačevali nekoliko višje položnice za komunalne storitve.