KRŠKO - V skupini GEN so uspešno sklenili poslovno leto 2020. Kljub izjemno zahtevnim razmeram in zamikom naložb zaradi epidemije so obratovali zelo stabilno in zanesljivo oskrbovali svoje odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov: jedrsko in vodno. V to leto so stopili smelo in premišljeno, saj načrtujejo za 105 milijonov evrov naložb.