BELA CERKECV, DRUŽINSKA VAS - S pobiranjem potrebnih soglasij so vaščani Spodnje Družinske vasi že pred leti pomagali utirati pot k temeljiti prenovi državne ceste, ki zaradi gostega prometa in v dobršnem delu vasi manjkajočih pločnikov še zdaleč ne zagotavlja ustrezne prometne varnosti najšibkejšim udeležencem, zlasti šoloobveznim otrokom. Skrbi staršev bodo naposled uslišane, gradbena dela naj bi se namreč začela že marca.