SEVNICA - Sevniški občinski svet je ta teden obravnaval predlog proračuna za leto 2021, ki je težak dobrih 20 milijonov evrov in ga soglasno podprl. Naložbeni del temelji na vlaganjih v cestno in komunalno infrastrukturo, nadaljujejo pa tudi naložbe, skladne z večletnim načrtovanjem.