MIRNA - Občinski svet Občine Mirna je na zadnji redni seji, ki je zaradi trenutnih razmer potekala prek videokonference, potrdil proračun za leto 2021. V naslednjem letu ne bo večjih projektov, dokončati želijo že začete.