ČRNOMELJ - Naslednji teden bodo na črnomaljski občini pripravili javno razgrnitev za projekt brvi od mestnega jedra do Majerja. Ta bo Lahinjo prečila na ravni Majerja in omogočila krajšo povezavo z območjem, kjer bo na voljo dovolj parkirišč, obenem pa povezala dve do zdaj slabo povezani mestni območji.