ČRNOMELJ - Regijski center nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije je v Črnomlju priredil drugo agoro - odprto javno razpravo na temo, kako doseči, da bi mladi ostali oziroma se vračali v rojstno Belo krajino.