SENOVO - Vrtec na Senovem, ki sodi pod okrilje tamkajšnje osnovne šole, ima pet oddelkov. Zaradi prostorske stiske so spomladi začeli graditi nov leseni osemoddelčni vrtec, ki bo stal poleg stavbe knjižnice in krajevne skupnosti. Zgradili naj bi ga do konca leta oziroma najpozneje v januarju.