NOVO MESTO - Želja invalidov in vseh drugih ranljivih skupin je, da bi se v svojem okolju lahko gibali neodvisno in varno. Zato je treba urediti dostop do javnih objektov in drugih javnih površin na eni ter dostop do vseh informacijskih kanalov na drugi strani.