ŠMARJETA - V šmarješki občini so občinski prostorski načrt sprejeli novembra 2012. Potem ko so pred tremi leti začeli s postopkom, lani pa je občina občanom omogočila dodatno vlaganje pobud, je bil maloštevilni zainteresirani javnosti zdaj predstavljen dopolnjen osnutek prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. A pretiranega zadovoljstva v občini kljub temu ni bilo čutiti.