NOVO MESTO - Skupina Krka je v prvem polletju 2020 dosegla prodajo v višini 803,8 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju in ustvarila 160,3 milijona evrov čistega dobička, oziroma 15 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.