KRŠKO - Krški svetniki so na majski seji med drugim potrdili letni program kulture za leto 2020, ki predvideva, da se za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Krško, in za vse druge spremljajoče dejavnosti na področju kulture nameni 3,2 milijona evrov.