ČRNOMELJ - Bela krajina ima v slovenskem merilu slabše razvito gospodarstvo, zaostaja tudi cestna povezava. Posledično se v Beli krajini soočajo s precejšnjim begom možganov. Ta teden so v Črnomlju začeli graditi sodoben stanovanjski blok, ki bo že prihodnje poletje nared za vselitev. Morda bodo s tem prepričali mlade, da v mestu ob Lahinji tudi ostanejo.