IVANČNA GORICA - Kot opažajo v občini Ivančna Gorica, se razmere umirjajo, občani razumejo situacijo in se predpisanih ukrepov načeloma držijo. K umirjanju razmer pa so pripomogli tudi nekateri omiljeni ali odpravljeni ukrepi.