BITNJA VAS - Čeprav je občina Mokronog-Trebelno velika le 74 kvadratnih kilometrov, ima kar 155 kilometrov občinskih cest in več kot 60 kilometrov gozdnih poti, ki jih treba redno vzdrževati in obnavljati. V minulih letih so bili na vrsti drugi veliki projekti, kot na primer izgradnja telovadnice in vrtca na Trebelnem, letos pa znova več denarja namenjajo cestni infrastrukturi.