SEVNICA - Kljub temu, da je epidemija bolezni covid-19 lahko tudi priložnost za marsikaterega kmeta, pa v Sindikatu kmetov Slovenije opozarjajo na težave, s katerimi se srečujejo na podeželju. Vlado zato pozivajo k popravkom kriznih ukrepov za kmetijski sektor.