NOVO MESTO - V novomeškem območnem združenju Rdečega križa že 16. leto izplačujejo štipendije mladim, za katere prispevajo sredstva donatorji. Doslej so jih razdelili že 347 dijakom v skupni vrednosti dobrih 276 tisoč evrov, ki jih je prispevalo 307 donatorjev.

NOVO MESTO - Ne glede na množico trgovin v Novem mestu je odprtje novih trgovin Mercator v Žabji vasi in Bršljinu pritegnilo številne, predvsem starejše občane. Mercator je namreč od Kmetijske zadruge Krka prevzel samopostrežbi v Bršljinu in ZNC v Žabji vasi. Obe so zaradi posodobitve začasno zaprli, odslej pa sta kupcem na voljo tako Market Bršljin kot Market Žabja vas.

KRŠKO - Razvojni regiji Posavje so v iztekajoči se finančni perspektivi odobrili 24 milijonov evrov evropskih sredstev, vendar so težave s črpanjem tega denarja zaradi neučinkovitosti na državni ravni. Se pa na regionalni razvojni agenciji pripravljajo na novo sedemletno obdobje. Projektne smernice so iskali na razvojni konferenci v Krškem.

ŠENTJERNEJ - Šentjernejski občinski svetniki so imeli na včerajšnji izredni seji zgolj eno točko – predlog drugega rebalansa proračuna za leto 2019 – in ga z devetimi glasovi za ter petimi proti tudi potrdili. Razlog za poračun tiči v dejstvu, da so nekatere postavke, vezane na izvedbo projektov, zamaknili v prihodnje proračunsko leto.

ŽALOVIČE - V Žalovičah bo 23. oktober gotovo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino kraja. V zaselku s približno 100 vaščani, ki je v listinah prvič omenjen že davnega leta 1351, torej pred nekaj manj kot 700 leti, so namreč naposled le dočakali temeljito prenovo cestne in vodovodne infrastrukture ter izgradnjo prepotrebnega kanalizacijskega omrežja.

NOVO MESTO - Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel Novo mesto je eno bolj aktivnih gasilskih društev v občini in širše. Pokrivajo 40 kvadratnih kilometrov s približno 15.000 prebivalci. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1929, tako da v letošnjem letu praznujejo devetdesetletnico.

VIŠNJA GORA - Tamkajšnja šola deluje kot podružnica Osnovne šole Stična, so obeležili 20-letnico nove šolske zgradbe, ki je leta 1999 pomenila uresničene sanje številnih višnjanskih rodov, danes že skorajda premajhna.

BUČKA, ŠKOCJAN - Pušl'c Dolenjske. Prav takšen napis se bohoti na bučenskem kulturnem domu. In z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da bo to še kako držalo tudi v prihodnje, saj Bučka s temeljito prenovo regionalne ceste počasi, a vztrajno dobiva podobo enega najlepše urejenih vaških središč v Škocjanu in širši dolenjski regiji.

ŽUŽEMBERK - Na zadnji seji občinskega sveta v občini Žužemberk so svetniki potrdili rebalans proračuna za to in prihodnje leto. Prihodke so s predvidenih deset znižali na nekaj manj kot osem, odhodke pa z 10,2 na 9,6 milijona evrov.

DOLENJSKE TOPLICE - Že marca je bila na dnevnem redu občinske seje v Dolenjskih Toplicah podražitev cen v vrtcu Gumbek, vendar jih takrat niso potrdili. Tudi na zadnji seji so svetniki z desetimi glasovi proti in dvema vzdržanima rekli odločen ne podražitvam cenam programov predšolske vzgoje.

NOVO MESTO - Osrednja dobrodelna akcija Lions kluba Novo mesto je dobrodelni pohod na Trško goro, katerega cilj je pomagati invalidom in socialno šibkejšim. Letos so pripravili sedmega po vrsti.