ŠENTJERNEJ - V Občini Šentjernej bo leto 2020 v znamenju priznanega izumitelja ladijskega vijaka, ki je tri leta bival v Pleterjah, Josefa Ressla. Na pobudo Društva Gallus Bartholomaeus so namreč občinski svetniki na zadnji seji leto 2020 razglasili za Resslovo leto.

KRŠKO - Črpanje evropskih sredstev v posavskih občinah po besedah županov ni ravno zadovoljivo. Se pa lahko z uspešnostjo na tem področju pohvali Lokalna akcijska skupina Posavje, ki je na začetku finančne perspektive 2014-2020 pridobila več kot štiri milijone evrov.

IVANČNA GORICA - Skladno z metodologijo za določitev cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti so v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, ki izvaja gospodarske javne službe na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, pripravili elaborate o oblikovanju cen komunalnih storitev. Ivanški svetniki povišanja cen dveh komunalnih storitev na zadnji seji niso potrdili.

STRAŽA - Obnova ceste Vavta vas – Drganja sela v straški občini je umeščena v državni načrt razvojnih programov in v proračun države za naslednje leto. Letos bodo začeli s parcelacijo in odkupom zemljišč, če bo po sreči – kot pravi tamkajšnji župan – bodo začeli naložbo tudi izvajati.

NOVO MESTO - Novomeški mestni svetniki so na decembrski seji v drugi obravnavi soglasno sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel, ki jo na občini načrtujejo zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela ter posledično prometnega kaosa na tem območju.

DOLENJSKA, POSAVJE, BELA KRAJINA - Potem ko smo vstopili v novo leto, smo že obrnili prvi list leta 2020. Ponovno smo si zastavili nove obljube, si zadali nove cilje ali pa kar obnovili želje prejšnjega leta, ki so ostale neuresničene in nedosežene. V naslednjih minutah prisluhnite prvemu delu ankete, v kateri smo županjo in župane Dolenjske, Bele krajine in Posavja vprašali, kakšna so njihova pričakovanja in želje za leto 2020.

GABRJE, GOSPODIČNA - Veliko ljudi se odloči, da začetek novega koledarskega leta, ko je nekaj več prostih trenutkov, izkoristijo tako, da naredijo nekaj dobrega zase. V Planinskem društvu Krka Novo mesto so pripravili že 28. tradicionalni zimski vzpon na Trdinov vrh, ki mu radi rečejo tudi dolenjski Triglav. Naša kamera jih ujela pred začetkom pohoda.

NOVO MESTO - Iztekel se je zadnji mesec leta 2019. To pomeni, da vam predstavljamo tri predloge, ki se potegujejo za osebnost decembra. Z zmagovalcem bo lista kandidatov za osebnost leta 2019 popolna.

NOVO MESTO, BREŽICE - Za nami je – kot smo izvedeli na novomeški policijski upravi in v splošni bolnišnici - mirna silvestrska noč, vsaj kar zadeva posredovanja ob izrednih dogodkih na področju zaščite in reševanja. So pa policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju obravnavali več prijav streljanja, od katerih gre v nekaj primerih najverjetneje za uporabo pirotehnike.

NOVO MESTO - Najdaljšo noč v letu so v marsikaterem kraju na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju pričakali na prostem. Največ ljudi se je zbralo na novomeškem Glavnem trgu, kjer je silvestrovanje minilo v znamenju dobre glasbe, zabave, predvsem pa lepih želja za leto 2020.

NOVO MESTO - Leto 2020 torej že pošteno trka na vrta. V naše kamere smo v tem letu zabeležili številne uspehe pa tudi padce, izpostavili srčne posameznike ter organizacije in družbe, ki so znale izkoristiti ponujene priložnosti, predstavili težave tukaj živečih prebivalcev in šli z našo kamero za uspehi Dolenjcev, Posavcev in Belokranjcev tudi prek državne meje. Z vami pa bomo tudi v zadnjih urah tega leta.