NOVO MESTO - S prihodom Miklavža in prižigom lučk so v marsikaterem kraju zakorakali v tako imenovani veseli december - včeraj tudi v Novem mestu, kjer z različnimi dogodki vabijo na letos prenovljeni Glavni trg.

SEVNO - December je še bolj kot ostali meseci v znamenju dobrodelnosti. Veliko pozornosti ji namenijo tudi na šolah, na katerih v prednovoletnem času pripravijo dobrodelne bazarje.

SEMIČ - Semiški občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta osnovne šole, iz katerega je razvidno, da so v minulem šolskem letu izvedli vse načrtovane dejavnosti in dosegli 97,5-odstotni učni uspeh, kar je bolje kot lani.

NOVO MESTO - Delavci novomeške komunale se redno ukvarjajo z odmaševanjem črpalk v črpališčih odpadnih voda, zamašenimi cevovodi in povečanim številom glodavcev v kanalizaciji, sploh v mestnem okolju. K tem največ prispeva malomarnost občanov, ki se ne obremenjujejo s tem, kaj vse zmečejo v kanalizacijo.

ZALOG - Slabi dve leti in pol minevata od uničujočega požara na območju nekdanje opekarne v Zalogu, kjer je zagorelo v obratu za zbiranje in predelavo odpadkov Ekosistemi. Še danes se tam kopičijo vreče odpadkov, ki naj bi jih po pogodbi odpeljali delavci krškega Kostaka ter podizvajalci iz podjetij Surovina in Saubermacher Slovenija. Preverili smo, ali se držijo rokov odvoza.

VRBINA, KRŠKO - Z gradnjo spodnjesavskih elektrarn je Posavje dobilo poplavno varnost, ki pa bo v celoti zagotovljena šele z izgradnjo mokriške hidroelektrarne. Društvo za preučevanje rib je doseglo razveljavitev že izdanega okoljskega soglasja in postopek ponovnega odločanja je zastal. Kot je danes na obisku v Infri dejal minister Simon Zajc, država ne predvideva nobenih posebnih ukrepov za pospešitev odločitve glede Mokric. Poglejmo.

KRŠKO - Posavje pa bo prihodnje leto dobilo potujočo knjižnico. Zanjo je Valvasorjeva knjižnica Krško kot nosilka projekta prejela prvo donacijo. Podjetje A1 je namreč darovalo deset tisoč evrov za nakup mladinske literature.

NOVO MESTO - V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ta življenjsko pomembna tekočina nas povezuje, saj je v sodobnem zdravljenju nenadomestljiva. Krvodajalstvo, ki pri nas poteka po načelih prostovoljnega, anonimnega in brezplačnega darovanja krvi, je še vedno najbolj množična solidarnostna akcija državljanov.

ZAMEŠKO, MRŠEČA VAS - Izumi, patenti, raziskave in inovacije so zagotovilo za razvoj družbe. Eden vidnejših osebnosti na tem področju je bil Josef Ressel. Ob 200-letnici njegovih prvih poskusov z ladijskim vijakom na Krki, ki bo prihodnje leto, so v šentjernejskem društvu Gallus Bartholomaeus dali pobudo za razglasitev Resslovega leta 2020 na nacionalni ravni.

ŠKOCJAN - Dolenjske lekarne, nastale pred več kot štirimi desetletji z združitvijo takrat samostojnih dolenjskih in belokranjskih občinskih lekarn, danes premorejo široko razvejano mrežo desetih lekarniških in štirih podružničnih enot. V zadnjih letih njihovi obnovi namenjajo znatna sredstva. Ob današnjem prihodu prvega dobrega moža so namenu uradno predali prenovljene prostore v Škocjanu.